Info

STARI KRAGUJEVAC - Prva apoteka

Autor: InfoKG
14:00 | Nedelja, 05 06 2022

Prva apoteka u Srbiji otvorena je u Kragujevcu na dvoru kneza Miloša. Apoteka se nalazila u prizemlju Miloševog konaka "s desne strane ulaza" i služila je isključivo knezu i njegovoj porodici. Lekovi su za ovu pridvornu apoteku nabavljani u Zemunu i Pančevu. Prvi apotekar bio je Đoka Naumović, rodom iz Austrije. Njega su Srbi zarobili u Drugom ustanku, pa su ga zadržali u Srbiji, gde je primio pravoslavnu veru i radio u apoteci kneza Miloša.

Na predlog kneževog ličnog lekara Vita Romita premeštena je apoteka 1824. godine u varoš. Tako su lekovi postali pristupačni i kragujevačkom građanstvu.

Prva državna apoteka - "praviteljstvena" otvorena je u Kragujevcu 1836. godine na predlog doktora Perina, koji je radio i na dvoru kneza Miloša. Iz jednog sačuvanog pisma upućenog knezu od strane doktora Perina vidimo da apoteka u 1835. godini još ne radi "jer nema zgradu za poteku i za laboratorijum".

Tekst, uz saglasnost autora, preuzet iz knjige "Stari Kragujevac" Boriše Radovanovića.

Za upravnika apoteke postavio je knez Miloš Pavla Ilića iz Velikog Bečkereka (danas Zrenjanin), koji je kao knežev pitomac završio studije farmacije u inostranstvu i jedno vreme radio pri Vojnom špitalju (bolnici) u Kragujevcu. Praviteljstvena apoteka snabdevala se lekovima iz inostranstva (Zemun, Pančevo, Beč). 

Do 1841. godine snabdevala se Vojna bolnica koja se nalazila u Kragujevcu lekovima iz Praviteljstvene apoteke. Tadašnji šef saniteta "štab-doktor" Lindenmajer tražio je od Glavnog vojnog štaba u Beogradu da se u Kragujevcu osnuje vojna apoteka. Ovaj predlog Glavni štab je prosledio Ministarstvu unutrašnjih dela. Predlog je dobio podršku i Ministarstva finansija, pa je krajem 1841. godine doneta odluka da se otvori Vojna apoteka u Kragujevcu kao prva Vojna apoteka u Srbiji.

Izvor: Stari Kragujevac/Boriša Radovanović