Info

Subvencije za samozapošljavanje 7 miliona dinara, nema interesovanja za program pripravnika sa srednjim nivoom kvalifikacija

Autor: Jovana Mladenović
14:00 | Utorak, 26 10 2021

Gradski savet za zapošljavanje je na 10. redovnoj sednici razmatrao prijave po javnim pozivima za subvencije poslodavcima za zapošljavanje teže zapošljivih lica i subvencije za samozapošljavanje, kao i izveštaj o realizovanim sredstvima Lokalnog akcionog plana zapošljavanja.

Na osnovu sporazuma između grada Kragujevca i Nacionalne službe za zapošljavanje, za realizaciju mera subvencije poslodavcima za zapošljavanje teže zapošljivih lica izdvojeno je 5.600.000 dinara, i planirana sredstva biće utrošena u potpunosti, kazala je Jelena Zorić iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Na osnovu dve odluke 24 poslodavca angažovaće 25 teže zapošljivih lica. Za program subvencija za samozapošljavanje i ove godine je bilo najveće interesovanje, zbog čega je obavljeno rangiranje. U skladu sa raspoloživim sredstvima u iznosu od 7.020.000 kroz ovu meru, biće angažovano 28 lica.

Razmatrajući izveštaj o realizovanim sredstvima Lokalnog akcionog plana zapošljavanja, Saša Soković, načelnik Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj i privredu, kazao je da je od planiranih 16.295.000 dinara iskorišćeno 15.393.000, što je realizacija od 95 odsto. Sredstva su utrošena za realizaciju mera javnih radova, subvencija za zapošljavanje teže zapošljivih lica, subvencija za samozapošljavanje i program pripravnika sa visokim nivoom kvalifikacija. Lokalnim akcionim planom zapošljavanja ove godine, prvi put predviđen je program pripravnika sa srednjim nivoom kvalifikacija, međutim za njega nije podnet nijedan zahtev.

Članovi Gradskog Saveta za zapošljavanje dogovorili su da će ubuduće više raditi na promociji ove mere, jer je, za razliku od državne, za nju predviđen veći iznos sredstava, a u okviru šest meseci angažovanja, lica imaju penziono i socijalno osiguranje.

Za preostali iznos predviđenih, a nerealizovanih sredstava u iznosu od oko 900.000 dinara, biće izvršena preraspodela i utrošiće se za meru samozapošljavanja.