Info

Za tri programa ZAPOŠLJAVANJA grad i NSZ obezbedili 12,7 miliona dinara

Autor: Jovana Mladenović
12:00 | Petak, 31 05 2019

U okviru mera aktivne politike zapošljavanja grad Kragujevac i Nacionalna služba za zapošljavanje sprovešće tri programa za čiju je realizaciju ukupno opredeljeno 12,7 miliona dinara. Od toga 4.89 miliona opredeljeno je za dodelu subvencija poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima; 3,4 miliona za program javnih radova, a 4,42 miliona dinara opredeljeno je za subvencije za samozapošljavanje teže zapošljivih lica.

Udružujući sredstva grad je obezbedio 55, a NSZ 45 odsto. Tim povodom na sednici Gradskog saveta za zapošljavanje razmatrani su i usaglašeni tekstovi javnih poziva i konkursa koji će biti objavljeni na sajtu Grada www.kragujevac.rs i NSZ www.nsz.gov.rs.

Za program za dodelu subvencija poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima obezbeđeno je 4.89 miliona dinara. Kategorije teže zapošljivih na koje se subvencija odnosi su mladi do 30 godina starosti, viškovi zaposlenih, stariji od 50 godina, lica bez kvalifikacija i niskokvalifikovani, Romi, osobe sa invaliditetom, radno spodobni korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposleni, mladi do 30 godina u domskom smeštaju ili u hraniteljskim i starateljskim porodicima i žrtve porodičnog nasilja.

Za Program javnih radova, kako je istakao Radomir Erić predsednik Saveta i član Gradskog veća za privredu, biće izdvojeno 3,4 miliona dinara. Ukoliko Program traje šest meseci moći ćemo da angažujemo 23 lica.

Sredstva u iznosu od 4,42 miliona dinara opredeljena su i za subvencije za samozapošljavanje teže zapošljivih lica i očekujemo da ćemo u saradnji sa NSZ moći da uposlimo 20 lica, rekao je Erić.

Na sednici Gradskog saveta za zapošljavanje razmatrana je inicijativa Razvojnog biznis centra “Podrška zapošljavanju lica bez kvalifikacija”. Reč je o ciljnoj grupi koja je uglavnom na dnu socijalne lestvice, najbrojniji su na evidenciji NSZ i korisnici su socijalne pomoći. Razvojni biznis centar je u partnerstvu sa gradom sproveo obuku za 19 lica, od kojih je sedam radno angažovano, što je dobar procenat, oko 30 odsto. U roku od dva meseca, osim kraćeg teorijskog i dužeg praktičnog obučavanja na radnom mestu osposobljeni su za pomoćnike pekara i montere suve gradnje. Utrošena sredstva za takvu vrstu obuke iznose 690.000 dinara, a uključuju i novčanu nadokanadu kao vid motivacije. Članovi Gradskog saveta za zapošljavanje saglasni sa sa predlogom Razvojnog biznis centra da se za narednu godinu razmotri mogućnost finansiranja ovakvog vida podrške zapošljavanja lica bez kvalifikacija za deficitarna a jednostavna zanatska zanimanja.