InfoFoto: JKP Šumadija

U MZ Aerodrom novi reciklažni kontejneri za odlaganje ambalažnog otpada

Autor: InfoKG
09:00 | Sreda, 13 03 2024

Sektor čistoće JKP Šumadija počeo je sa postavljanjem 50 novih plastičnih kontejnera za odlaganje ambalažnog otpada u MZ Aerodrom.

Ovi kontejneri namenjeni su isključivo za odlaganje ambalažnog otpada - papira, kartona, PET ambalaže, tetrapaka, limenki i stakla, a sve u cilju unapređenja upravljanja otpadom na teritoriji Kragujevca.

Stari i dotrajali kontejneri biće zamenjeni novim zelenim kontejnerima sa istaknutom nalepnicom za ambalažni otpad.

Za MZ Aerodrom obezbeđeno je 50 novih reciklažnih kontejnera.
 

Galerija slika