Info

U Stanovu otvoren uslužni ŠALTER GRADSKE UPRAVE, gravitira mu oko 70.000 Kragujevčana

Autor: Jovana Mladenović
10:00 | Četvrtak, 19 11 2020

U naselju Stanovo otvoren je uslužni šalter Gradske uprave. To će omogućiti građanima da brže i efikasnije obavljaju adminstrativne poslove bez odlaska u zgradu Grada, što je od posebnog značaja za žitelje u prigradskom području. MZ Stanovo ima 23.000 stanovnika, ali je broj građana koji gravitiraju tom uslužnom šalteru blizu 70.000. Najavljeno je otvaranje i u drugim naseljima, poput Aerodroma, Bresnice.

Na objedinjenom šalteru opštinskog organa u MZ Stanovo, građani će moći da obave sve poslove, kao i na Kružnom šalteru u Gradskoj upravi.

"Svrha takvih šaltera na više lokacija u gradu je izuzetno korisna. Na taj način želimo da uštedimo i vreme i novac našim sugrađanima, koji neće morati zbog predaje jednog zahteva da dolaze u centar grada", rekao je gradonačelnik Nikola Dašić. 

Dašić je najavio otvaranje još jednog šaltera u naselju Aerodom, a traži se i lokacija za uslužni šalter na Pivari, odnosno u Bresnici za taj deo grada.

U okolnostima kada nas pritiska i epidemija korona virusa, uslužni šalteri na više lokacija u gradu smanjiće gužve i čekanje u redovima.

Građani na uslužnim šalterima mogu da predaju zahteve za ostvarivanje svojih prava, kao što su molbe, prijave, zahtev za izvod iz matične knjige rođenih, venčanih ili umrlih, zatim ostvarivanje prava u oblasti socijalne zaštite ili komunalnih delatnosti. Zahtev se podnosi na propisanom obrascu, koji može da se preuzeme na ovom mestu i on sadrži  informaciju o visini takse i neophodnoj dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev. Osim toga, na zvaničnoj internet stranici Grada, u okviru e–registra, nalazi više od 200 administrativnih postupaka. Građanima je omogućeno da preuzmu obrasce, popune i predaju na uslužnom šalteru koji je povezan sa centralnom pisarnicom. Predmet odmah dobija svoj broj i distribuira se nadležnom organu na postupanje, a bez odlaska u sedište Gradske uprave.