InfoFoto: Arhiva/kragujevac.rs

U toku maratonska sednica SG, na dnevnom redu 38 tačaka

Autor: Branko Vukašinović
10:30 | Petak, 26 03 2021

Nakon gotovo tromesečne pauze, u toku je redovna sednica Skupštine grada Kragujevca, 6. po redu, koja se u skladu sa epidemiološkim merama održava u Amfiteatru Pravnog fakulteta. Shodno dnevnom redu na kom je 38 tačaka, ova sednica može se nazvati i maratonskom, jer je očigledno da će da potraje. 

To se moglo zaključiti i već na početku zasedanja, kada se bivši gradonačelnik Veroljub Stevanović javio za reč i povredu poslovnika. Stevanoviću se žalio na to što sednici prisustvuje zamenik predsednika Skuptine grada Zoran Mladenović, koji je osumnjičen za polno uznemiravanje dve službenice Gradske uprave, koje su ga i prijavile. 

Nakon toga, Stevanović je “potkačio” i predsednika Skupštine grada Miroslava Petrašinovića, kako obavlja tu funkciju, a od nedavno je zasnovao radni odnos u Energetici. To je Petrašinović potvrdio, a potom se nastavilo sa sednicom.   

Odbornici raspravljaju o tačkama iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, odnosno o planovima generalnih i detaljnh regulacija.  

Na dnevnom redu su predlozi rešenja o davanju saglasnosti na finansijske planove i programe rada ustanova kulture za 2021., kao i rada ustanova socijalne zaštite i zdravstva. 

Na sednici će biti doneta odluka o javnim raspravama koja definiše rok o trajanju javne rasprave  kada se donosi budžet ili druga planska dokumenta ili dokumenta kojima se predviđaju određena investiciona ulaganja, da taj rok mora biti sedam dana.

Pred odbornicima će se naći i odluka kojom se definiše program kontrole hrane na gradskim tržnicama, kvaliteta vode za piće sa javnih česama, ali i prevencije i kontrole epidemije Kovid-19 na teritoriji grada Kragujevca .

Odbornici gradskog parlamenta davaće saglasnosti na statut javno –komunalnih preduzeća u delu gde ih usklađuju sa osnivačkim aktama, za zaduženje tih preduzeća u roku do godinu dana saglasnost daje Gradsko veće a odlučivaće i o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JKP Šumadija o nabavci mehanizacije za putnu infrastrukturu i drugim sredstvima neophodnim za obavljanje delatnosti. Uz to, biće doneta još jedna odluka vezana za JKP Šumadija. Reč je o promeni osnivačkog akta u delu proširenja poslova i to u održavanju javne rasvete na teritoriji grada.

Odbornici bi trebalo da izaberu novog člana Gradskog veća i Glavnog gradskog urbanistu, a u okviru tačke imenovanja, postavljenja i razrešenja, pored direktora Apotekarske ustanove Kragujevac odbornici će birati i direktore Knjaževnsko srpskog teatra i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac.