InfoFoto: kragujevac.rs

UKINUTA vanredna situacija u Kragujevcu

Autor: InfoKG
09:45 | Petak, 07 06 2019

Ukinuta je vanredna situacija na teritoriji grada Kragujevca, koja je proglašena u utorak, 4. juna, na predlog Gradskog štaba za vanredne situacije.

Situacija u Kragujevcu sada je stabilna, zaklјučeno je nakon razmatranja izveštaja o stanju na terenu i prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije koja je povolјna u narednom periodu. Iako nismo imali ozbilјan rizik ugrožavanja života i zdravlјa lјudi i životne sredine, vanrednu situaciju smo uveli, zbog potrebe za angažovanjem dodatne mehanizacije koju grad nema, a u nameri da što pre uklјučivanjem privatne mehanizacije saniramo pričinjenu štetu”, rekao je komandant Štaba za vanredne situcije i gradonačelnik Kragujevca, Radomir Nikolić. 

Prema njegovim rečima, primlјeno je više od 1.200 poziva građana za intervencijama, a samo u JKP “Vodovod i kanalizacija” registrovano je 250 zahteva od kojih je 160 rešeno. 

Imamo nekoliko kritičnih tačaka gde je bilo štete – u Trešnjevaku je, recimo, Grošnička reka odnela put na tri mesta, a voda je odnela i most na Kozujevačkom potoku. Naše vode su bujične, a velika količina padavina, zbog natoplјene zemlјe, završila je u vodotokovima. Lepenica je rešena 70 – tih godina tako da nismo imali rizik od poplave u gradu, ali je problem nastao nizvodno prema Cvetojevcu. Zajedno sa JVP “Srbijavode” radimo na tome da se nastavi sanacija i regulacija korita Lepenice, u dužini od 4,2 kilometra kroz Cvetojevac do Batočine. Što Lepenica bude protočnija u Batočini, manje će vode da se vrati na teritoriju Kragujevca tako da ćemo zajedno sa njima raditi na uređenju korita reke i kroz njihov atar”, kaže Nikolić. 

Na sednici Štaba za vanredne situacije rečeno je da je vodosnabdevanje uredno, ispunjenost akumulacije Grošnica je 95 posto, Gruže oko 82 posto, a situacija je stabilna i na brani u Šumaricama. 

Centralna komisija za utvrđivanje šteta nastalih usled elementarne nepogode prouzrokovane obilnim padavinama, formirala je potkomisije koje od danas izlaze na teren. To su komisije za popis štete na infraskturkturi i mostovima, dve komisije za stambene objekte građana, komisija za procenu šteta na polјoprivredi, komisija koja će obilaziti klizišta i vodotokove i komisija za privredu i objekte javne namene.