Kultura

Izložba "Umetnikova knjiga" studenata Arhitektonskog fakulteta iz Beograda u SKC-u

Autor: Jovana Mladenović
13:30 | Ponedeljak, 09 12 2019

Izložba pod nazivom "Umetnikova knjiga", koju čini izbor radova studenata Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu nastalih na istoimenom izbornom predmetu na 1. godini master studija prethodnih par godina, biće otvorena sutra od 20 sati u Galeriji SKC-a.

Izložbu će otvoriti prof. dr Mariela Cvetić, čija se izložba pod nazivom "Svet po meni" iste večeri biti otvorena u Kontakt galeriji SKC-a.

Izložba će biti otvorena do 10. januara.

Pod umetnikovom knjigom razume se „jedan oblik teksta”, uređenog poretka znakova koji može biti ne samo pisani, već i vizuelni, prostorni ili zvučni, a čije se značenje u ovom slučaju proizvodi u formi knjige. Umetnikova knjiga zato nije „umetnička knjiga” već knjiga (kao) umetnički rad, umetnička forma koju stvara, pravi i/ili organizuje umetnik.

Umetnikova knjiga može da bude oblikovana od rukom rađenog papira, može da bude „knjiga skulptura”, ali, pre svega, proizvesti ovu formu znači „osloboditi”samu knjigu njenih tradicionalnih određenja: ona ne mora isključivo da bude vezana za codex kao način povezivanja papira između korica, već može da postoji i kao rolna, svitak, kutija koja „sadrži”, kao metafizički koncept – „knjiga koncept”, neotelotvorena, čak i kao performans; može da bude u digitalnoj formi (DVD knjiga ili knjiga video) ili postavljena kao vebsajt na internetu (www). Proizvesti umetnikovu knjigu zato znači „misliti u različitim medijima” i uključiti pored njih i različite tehnike (monoprinti, kompjuterski crteži, grafički otisci), a pre svega montažu i kolaž kao način povezivanja heterogenog materijala u značenjski poredak. Umetnikova knjiga može da nastane od klasičnih crteža, može da se „piše” na klasičnoj kucaćoj mašini; može da bude sečena, probadana ili prošivana, reciklirana od drugih knjiga. NJanoj velikoj popularnosti upravo doprinosi ovakva fleksibilnost, prilagodljivost i mogućnost varijacija.

Umetnikova knjiga postoji ili kao „jedna jedina”, jedinstvena, (one of a kind) ili – ako je rađena u materijalu i mediju koji to omogućuje – u ograničenom tiražu štampana. U tom slučaju, kao multiplikovana, reprodukovana u više primeraka, ona postavlja podjednako i pitanje aure i auratičnosti u značenju Benjaminovog koncepta jedinstvenosti i pojavnosti umetničkog dela, ali i autora, autorstva i autorskog koncepta.

Ovaj predmet ustanovljen je na Arhitektonskom fakultetu 2006/07 godine. Studentski radovi su do sada izlagani u Beogradu: u okviru 3. festivala stvaralaštva mladih  na  62. Međunarodnom  beogradskom  sajmu knjiga 2017. godine; na izložbi radova studenata umetničkih fakulteta i Arhitektonskog fakulteta iz Beograda, u okviru gostujućeg programa međunarodnog projekta Knjiga – umetnički objekat 3, Punkt za umetnički eksperiment u Legatu Petra Lubarde 2016. godine; u okviru 2. festivala stvaralaštva mladih  na 61. Međunarodnom beogradskom  sajmu knjiga 2016. godine; u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti 2014. godine zajedno sa studenatima FLU; u Gete institutu 2013. godine; u Galeriji Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković 2011. godine.

Kao priručnik za predmet 2014. godine odštampana je knjiga Umetnikova knjiga/Artist’s Book, (dvojezično: srpski/engleski) u izdanju Arhitektonskog fakulteta. O studentskim radovima autorka knjige i rukovodilac predmeta govorila je na konferencijama: Artist’s Book as a Form of Text: Toward WWW, Artists Books since c.1970: Making, Teaching, Collecting, Association of Art Historians 2014, AAH 40th Anniversary Annual Conference, Royal College of Art, London i bila key note speaker sa tekstom The Artist’s Book i The Age of Digital Technology na trećoj međunarodnoj konferenciji Going Digital: Innovation in Art, Architecture, Science and Technology in Digital Era, Conference Block 2 Going Digital #ART na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, 2018. godine.

Budući da do sada ovi radovi nisu izlagani van Beograda, značajno je za studente obe akademske zajednice, Beograda i Kragujevca, što se sada izlažu u prostoru Galerije Studentskog kulturnog centra Kragujevac.

Mariela Cvetić