InfoFoto: kragujevac.rs

Kragujevačkim udruženjima 120.000€ kroz ReLOaD

Autor: Branko Vukašinović
15:00 | Četvrtak, 12 09 2019

U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Kragujevcu će biti finansirano osam projekata ovdašnjih organizacija civilnog društva sa 120.000 evra.  Iz Gradske uprave poručuju da je prvobitno za realizaciju projekata u Kragujevcu bilo planirano osam miliona dinara, ali da su zbog dobrih projektnih ideja sredstva zanačajno povećana.  

U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), 22 organizacije civilnog društva iz pet gradova i opština iz Srbije dobile su 350.000 evra za realizaciju projekata. Pored Kragujevca, to su Dimitrovgrad, Kuršumlija, Paraćin i Šabac. U Kragujevcu su predstavnici ove 22 organizacije civilnog društva potpisali sporazume sa Fransin Pikap, stalnom predstavnicom programa. 

Nevladine organizacije rade veoma važan posao, jer pružaju podršku najranjivijim kategorijama stanovništva, siromašnima, osobama sa invaliditetom, starima u ruralnim područjima i pomažu onima koji su isklјučeni ili pomalo zaboravlјeni u društvu. Kroz ReLOaD program pomažemo organizacijama civilnog društva da uspostave bolјu saradnju i jačaju poverenje sa lokalnim vlastima, a sa druge strane odabrane jedinice lokalne samouprave finansijskim učešćem u projektima jačaju odgovornost samih predstavnika vlasti i transparentnost u načinu na koji ih finansiraju. Program ReLOaD je veoma važan i u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i to u segmentu jačanja lokalne demokratije, a posebno za cilјeve održivog razvoja, za čije je ostvarenje ostalo još 10 godina i zbog kojih je važno da niko ne bude izostavlјen i zaboravlјen”, objasnila je Fransin Pikap. 

Od 22 odobrena projekta u pet gradova i opština Srbije, u Kragujevcu će biti finansirana realizacija njih osam sa 120.000 evra. 

Dobijena sredstva sigurno će biti iskorišćena na pravi način i upotreblјena za unapređenje kvaliteta života naših građana. Zadovolјstvo mi je što je sredstva za realizaciju projekata dobilo osam kragujevačkih nevladinih organizacija, a lokalna samouprava će kao i do sada nastaviti finasijski da podržava njihov rad”, rekao je zamenik gradonačelnika, Ivica Momčilović.

Sporazum o finansiranju projekata iz Kragujevca su potpisale nevladine organizacije: Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj, Omladina JAZAS-a, Forum mladih sa invaliditetom, Udruženja gluvih i nagluvih Šumadijskog okruga, osoba sa mentalnim smetnjama “Luna”, za društveni razvoj mladih “Interaktiv”, za pomoć osobama sa autizmom i Udruženje hranitelјa “Čuperak”.