Info

Predškolci uče o upravljanju otpadom, u dvorištima vrtića kante različitih boja

Autor: Jovana Mladenović
13:00 | Utorak, 05 09 2017

Kragujevački predškolci učiće se o pravilnom upravljanju otpadom i steći navike kojima će pomoći održavanju čistije životne sredine kroz niz ekoloških radionica koje je pokrenula "Čistoća". U dvorištima ustanova biće postavljene po tri kante - zelena, žuta i plava, za razvrstavanje otpada. 

Tim JKP “Čistoća“ započeo je ekološku radionicu u svim preškolskim ustanovama, jer želi da podigne nivo ekološke svesti građana na temu upravljanja otpadom.

Cilj radionice je da se deca predškolskog uzrasta edukuju o pravilnom upravljanju otpadom, odnosno o prednostima ponovnog iskorišćavanja otpada. Svrha planiranih aktivnosti je da deca steknu nove navike i obaveze kojima će omogućiti i sebi i narednim generacijama čistiju životnu sredinu.

U toku radionice deca će biti upoznata sa terminima otpada, ambalaže, separacije, reciklaže i deponovanja. Nakon teorijskog dela, predškolci će i sami moći da razvrstaju otpad koji naprave. U dvorištima ustanova biće postavljene tri kante - zelene, žute i plave boje. U kantu zelene boje odlagaće komunalni otpad, u kantu žute boje plastičnu ambalažu, a u plavu kantu papirnu i kartonsku ambalažu. 

Pristup učenju kroz ovu akciju je baziran na unapređenju stanja životne sredine.