Info

STARI KRAGUJEVAC - Bankarstvo

Autor: InfoKG
14:00 | Nedelja, 10 01 2021

Sa razvojem industrije i drugih privrednih grana u Srbiji, započinje proces udruživanja i osnivanje kreditnih zavoda kao organizacija koje su kreditirale stanovništvo, prinuđeno da traži zajmove usled masovne prezaduženosti. 

Među najstarije takve zavode u Šumadiji ubraja se kragujevački Kreditni zavod osnovam 1885. godine. Koristeći raspadanje seoskih porodičnih zadruga u Kragujevcu i okolini i ekonomski slaba seoska gazdinstva, ovaj zavod davao je veoma povoljne kredite, što je dovodilo do masovne prezaduženosti naročito seoskih domaćinstava.

Tekst, uz saglasnost autora, preuzet iz knjige "Stari Kragujevac" Boriše Radovanovića.

Kragujevački kreditni zavod podiže 1888. godine u Kragujevačkoj čaršiji jednu od najlepših zgrada do Drugog svetskog rata. Do 1890. godine u Kragujevcu su postojala tri takva kreditna zavoda sa glavnicom od 601.200 dinara.

Uoči Prvog svetskog rata u Kragujevcu deluje sedam kreditnih organizacija sa glavnicom od 2.641.200 dinara. Posle Prvog svetskog rata 2. decembra 1920. godine osniva se Ujedinjena banka u koju ulaze: Kragujevački kreditni zavod, Kragujevačka trgovačka banka i Kragujevačka zadruga. Godine 1939. delovalo je u Kragujevcu sedam banaka sa glavnicom od 10.000.000 dinara. Pored Udružene banke koju su nazivali i Građanska banka, postojale su u Kragujevcu između dva rata: Kragujevačka okružna banka i Kragujevačka palilulska banka.

Izvor: Stari Kragujevac/Boriša Radovanović