Info

STARI KRAGUJEVAC - Lovačko društvo

Autor: InfoKG
14:00 | Nedelja, 03 10 2021

Lov u Kragujevcu i okolini ima dugu tradiciju. Konstantin filozof zabeležio je da je u srednjem veku despot Stefan Lazarević lovio u ovim krajevima pomoću dresiranih ptica - kraguja. Kragujevačka kotlina bila je u prošlosti bogata šumom i raznim vrstama divljači i ptica. 

Prvo lovačko društvo u Kragujevcu osnovano je 1887. godine. I pre osnivanja društva osećala se u varoši i okolini potreba za zaštitom divljači, usled naglog smanjivanja površine pod šumom i opadanja broja lovne divljači. Jedna grupa kragujevačkih lovaca: Luka Lazarević, Žika Janićijević, Vukašin Panajotović, Đorđe Ivanović pokrenula je inicijativu za osnivanje društva. Oni su stavili sebi u zadatak da spreče "prekomerno i neograničeno uništavanje divljači u nevreme", kao i da povedu računa da što više divljači ostane za priplod, za iduću godinu. Na osnivačkoj skupštini društva 1887. godine usvojena su Pravila i upisani članovi.

Tekst, uz saglasnost autora, preuzet iz knjige "Stari Kragujevac" Boriše Radovanovića.

Delatnost novoosnovanog društva lovaca u prvim godinama postojanja izuzetno je značajna. Zahvaljujući merama i brizi na zaštiti i odstrelu divljači prvih članova Lovačkog društva, u vreme neorganizovanog lova i preduzimanja prvih koraka ka odgoju korisne divljači, bilo je moguće da se u Kragujevcu i okolini razvije privredna grada. Organizovan rad društva i mere koje su preduzimali članovi društva teško su krčili put. Broj članova povećavao se iz godine u godinu.

U godinama pred Prvi svetski rat najviše se odlazilo u lov na Ješevac, Kotlenik, Crni vrh i Gledićke planine.

U periodu između dva rata (1933) podignuta je kod Lovačkog doma u Šumaricama, na velikom prostoru fazanerija, a takođe nabavljen je i veći broj srna sa namerom da se razmnože. Lovile su se sve vrste divljači: vuk, lisica, kuna, zec, divlja mačka, a od ptica: jarebica, prepelica, grlica, ljuka, orao, jastreb, kobac.

Izvor: Stari Kragujevac/Boriša Radovanović