Kragujevčani

Intervju: JASMINA RAJKOVIĆ - U Kragujevcu stanje bezbednosti povoljnije, smanjen broj krivičnih dela

Autor: Jovana Mladenović
13:00 | Sreda, 02 05 2018

Jasmina Rajković je prva žena na funkciji načelnika Policijske uprave u Kragujevcu, a taj posao obavlja od juna 2017. godine. Stabilan red i mir, opšta imovinska sigurnost i smanjenje broja krivičnih dela neki su od prioriteta načelnice kragujevačke policije.

U Vašoj biografiji dostupnoj medijima navodi se da je rukovođenje oblast u kojoj ste se uvek usavršavali. Kako je biti na čelu velike Policijske uprave kakva je kragujevačka? Kakve to odgovornosti nosi i da li Vam je bilo simpatično što je u medijima, kada ste preuzeli tu funkciju, najviše pažnje izazvala činjenica da ste prva žena u Kragujevcu na istoj?

- Biti na mestu načelnika Policijske uprave je velika čast, ali pre svega obaveza koja nosi ogromnu odgovornost. Po prvi put je za ovo radno mesto bio raspisan konkurs i mogu reći da je veliko zadovoljstvo što sam se, u zaista jednoj jakoj konkurenciji, našla na čelu institucije koja je svojim rezultatima i odnosom prema građanima uvek ulivala veliko poverenje.
Odgovornost je još veća ako se ima u vidu da je Policijska uprava Kragujevac među većim upravama u Republici Srbiji.  

Želim da opravdam ukazano poverenje i pokažem da i žene mogu biti dobri rukovodioci visokog nivoa rukovođenja u policiji.

Kakav ste sistem zatekli, a kakvu ličnu poslovnu filozofiju zastupate kada je reč o funkciji na kojoj se nalazite? Šta zahtevate od Vaših saradnika, šta je potrebno za dobar sistem? Imamo li dobre kadrove?

- Od svojih saradnika, a radi se o profesionalcima sa dugogodišnjim iskustvom, zahtevam isto kao i od sebe, profesionalan i zakonit pristup poslu, posvećenost u radu, odricanja i međusobna uvažavanja. Smatram da je i tu načinjen pomak, imajući u vidu da je smanjen broj pritužbi građana na postupanje policijskih službenika. Tome će još više doprineti i Pravilnik o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koji je počeo da se primenjuje od 22. februara. 

Govorilo se o tome da je kadrova manje nego što bi trebalo za ovu teritoriju. Kakva je situacija tim povodom? Da li imamo dovoljan broj vozila, opreme...?

- Na snazi je trenutno zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, što se odnosi i na Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Policijsku upravu Kragujevac. S vremena na vreme neko od policijskih službenika odlazi u zasluženu penziju pa se broj zaposlenih automatski smanjuje.

Preraspodelom zaposlenih i promenom u organizacionom smislu to smanjenje se i ne primećuje. Tome u prilog govori i činjenica da je stanje bezbednosti povoljnije, da je smanjen broj krivičnih dela, a procenat rasvetljavanja ostao na istom nivou iz prethodnog perioda.

Nedavno su u Policijskoj upravi Kragujevac, po odobrenju Ministarstva unutrašnjih poslova, zaposleni mladi ljudi sa završenom Policijskom akademijom, a raspisan je i konkurs za prijem policajaca opšte nadležnosti, tako da i kadrovska poblematika ide u pozitivom smeru.

Pored zanovljenog voznog parka krajem 2017. godine, koji zaista doprinosi efikasnijem radu i većoj bezbednosti policijskih službenika, Ministarstvo unutrašnjih poslova se trudi da omogući i druga sredstva i opremu za rad. 

Koja su u Kragujevcu najčešća krivična dela i prekršaji? Šta kaže statistika? Kako se ocenjuje bezbednosna situacija grada Kragujevca i područja PU Kragujevac?

- Na teritoriji Policijske uprave u Kragujevcu u 2017. godini unapređeno je stanje bezbednosti. U prilog tome govori i činjenica da je ukupan broj krivičnih dela smanjen za oko 15 odsto u odnosu na 2016. Evidentirano je 2.434 krivičnih dela, a procenat rasvetljavanja je na istom nivou i iznosi oko 60 procenata. 

Najveći broj krivičnih dela je iz oblasti opšteg kriminaliteta, gde u odnosu na 2016. beležimo smanjenje ovih dela za oko 19 odsto. Među ovim delima, najveće smanjenje beleže krivična dela protiv imovine koja i najviše opterećuju građane. Broj krađa smanjen je za oko 45 odsto, teških krađa za oko 35 odsto i razbojništava za čak oko 60 odsto. 

Jedan od prioriteta rada Ministrstva unutrašnjih poslova je borba protiv trgovine narkoticima. Tako je prethodne godine, u 134 zaplene, oduzeto više od 223 kilograma marihuane, više od kilogram i po amfetamina i manje količine kokaina, heroina, hašiša. Otkrivene su i tri laboratorije za proizvodnju droge u veštačkim uslovima sa svom pratećom opremom.

Država je poslala jasnu poruku da je porodično nasilje neprihvatljivo, da nasilnike neće tolerisati i da će svako ko počini ovo krivično delo snositi sankcije u skladu za zakonom. Po Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, koji je počeo da se primenjuje od 1. juna 2017. godine, kragujevačka policija izricala je hitne mere zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu i prilazi joj i privremeno je udaljila učinioca iz stana. Osim ovih mera, procesuirane su i osobe zbog krivičnog dela nasilje u porodici.

U oblasti javnog reda i mira broj prekršaja smanjen je za više od 17 odsto. Održano je gotovo 2.900 javnih skupova na kojima nije bilo narušavanja javnog reda i mira.

Kakva je situacija sa maloletnim prestupnicima, za šta oni najčešće budu privođeni?

- Statistički pokazatelji govore da je smanjen broj maloletnih izvršilaca, kao i broj krivičnih dela koja su oni izvršili u 2017. godini u odnosu na prethodnu godinu. Najčešća krivična dela koja vrše maloletna lica su iz oblasti imovinskih delikata (teške krađe i krađe).

Kakva je situacija u oblasti koju pokriva saobraćajna policija?

- Kada je u pitanju saobraćaj, broj saobraćajnih nezgoda je skoro identičan kao i u prethodnom periodu. Radi unapređenja bezbednosti saobraćaja često se organizuju akcije na republičkom i lokalnom nivou sa akcentom na kontrolu najčešćih uzročnika saobraćajnih nezgoda, a to su neprilagođena brzina i upravljanje vozilima pod dejstvom alkohola. Svaka policijska stanica sada poseduje uređaj za kontrolu merenja brzine, kontrole na putevima su češće i očekujemo podizanje bezbednosti saobraćaja na viši nivo. Rezultati na početku ove godine već su ohrabrujući i po broju saobraćajnih nezgoda i broju stradalih učesnika u saobraćaju.

Kada ističe Vaš mandat i šta očekujete nadalje u karijeri?

Za radno mesto načelnika Policijske uprave raspisuje se interni konkurs na pet godina. Do isteka mandata želim da dam pun doprinos povećanju efikasnosti rada policije, jačanju poverenja građana u policiju i podizanju ugleda i poštovanja prema policiji.