SkverFoto: freepik.com - Ilustracija

Najčešća pitanja i odgovori stručnjaka o razvodu braka

Autor: Srbijanka Stanković
12:30 | Petak, 07 10 2022

Republički zavod za statistiku navodi da je stopa razvoda brakova u 2021. godini u porastu za 12.7% u odnosu na prethodnu godinu. Na 1000 stanovnika imamo u proseku 1.4 stopu razvoda, a supružnici u proseku imaju 41 odnosno 44 godine, kada se odluče na ovaj korak. Razlozi za odluku o okončanju braka se u finim detaljima razlikuju od para do para, ali osnova je većini ista - preljuba, premalo godina prilikom stupanja u brak, finansijski problemi, nespremnost da se suoče sa obavezama, suprotnost karaktera.

O razvodu se postavljaju brojna pitanja pre nego se pređe na konkretne korake ka njegovoj realizaciji - kako se razvesti, sporazumno ili tužbom, kome pripadaju deca, kolika je alimentacija, kako se deli zajednička imovina? Na ova, ali i na brojna druga pitanja odgovara advokat za porodicno pravo sa dugogodišnjim iskustvom u rešavanju bračnih sporova: 

Odlučio/la sam da se razvedem, koji je sledeći korak?

Kada donesete neopozivu odluku da ste iscrpli sve ostale opcije i odlučili se na razvod braka, sledeći korak jeste da utvrdite koji način razvoda je za vas pogodniji. Porodični zakon Republike Srbije poznaje dve metode za okončanje braka: sporazumni i razvod po tužbi.

Supružnici se razvode sporazumno kada mogu da se usaglase o bitnim pitanjima razvoda - za početak o samoj odluci o razvodu, vršenju starateljstva nad decom, iznosu alimentacije i podeli zajedničke imovine. Oni prave pismeni sporazum koji podnose u nadležni sud, koji nakon provere dokumentacije usvaja predlog (ukoliko se sud ne slaže sa sporazumom može ga i odbaciti) i razvod uglavnom biva finalizovan na prvom ročištu.

Ukoliko je dogovor o ovim pitanjima (ili nekom od njih) nemoguće doneti ili jedan od partnera ne pristaje na razvod, tužba za razvod braka je opcija koja preostaje. Tužbu podnosi jedan od bračnih drugova (odnosno advokat koji ga zastupa), a sud na prvom ročištu rešava pitanja dece i samog razvoda, dok se podela zajedničke imovine može voditi kao poseban postupak. 

Zašto je sporazumni razvod “bolji”?

Kada govorimo o razvodu pomalo je neumesno upotrebljavati reč “bolji”, ali sporazumni razvod jeste na neki način bezbolniji od razvoda po tužbi. Ako partneri mogu da se dogovore o svemu što se ticalo njihovog zajedničkog života to je znak da brak ne završavaju nužno u lošim odnosima, dok tužba za razvod braka često narušava već loše odnose među supružnicima.

Sporazumni razvod kraće traje, često se rešava na prvom ročištu, dok se razvod po tužbi može rastegnuti na dug vremenski period. I na kraju treća, ali ne i najmanje bitna opcija - sporazumni razvod je značajno jeftiniji od razvoda braka po tužbi. 

Koliko košta razvod braka?

Prilikom sporazumnog razvoda plaća se sudska taksa u iznosu od 2.660 rsd. Ako supružnici sami napišu sporazum to je jedini trošak.

Ako je razvod po tužbi, taksa za podnošenje tužbe košta 2.660 rsd, a isti je iznos i takse na presudu. Za razvod po tužbi potrebna je pomoć advokata za porodično pravo, čije usluge po važećoj advokatskoj tarifi iznose:

● 16.500 rsd za pisanje podnesaka.
● 18.000 rsd za prisustvo na ročištu.
● 9.850 rsd ukoliko je ročište otkazano.
● 33.000 rsd podnošenje žalbe na presudu.

Ko vrši starateljstvo nad decom nakon razvoda?

Kada se partneri razvode sporazumno mogu se usaglasiti i predložiti vršioca roditeljskog prava odnosno staratelja. Sud, u konsultaciji sa Centrom za socijalni rad, imajući u vidu najbolje interese deteta, predlog roditelja može usvojiti ili odbiti.

U slučajevima kada roditelji ne mogu da se dogovore o vršenju roditeljskog prava, odluku umesto njih donosi sud. Nadležni Centar za socijalni rad poziva roditelje na razgovor i izlazi na teren da utvrdi da li je sredina za odgajanje deteta prikladna. Stečene zaključke zaposleni Centra šalju u sud, koji na osnovu njih odlučuje kome će pripasti vršenje roditeljskog prava. 

Kolika je alimentacija za dete u 2022. godini?

Naknada za izdržavanje deteta ili alimentacija plaća se od strane roditelja sa kojim dete ne živi. Cilj plaćanja alimentacije je da dete uživa isti stil života kao roditelji. Iznos naknade može biti fiksni ili procentualni. Prilikom sporazumnog razvoda bračni partneri predlažu i iznos alimentacije, dok je prilikom razvoda po tužbi ova tačka često sporna, jer partneri ne prijavljuju sva primanja i pokušavaju da zataje njihov deo, kako bi plaćali što manje.

Minimalni iznos alimentacije za 2022. godinu je 18.000 rsd. 

Da li i nezaposleni roditelj mora da plaća alimentaciju?

Da. Svako od roditelja je dužan da daje doprinos u izdržavanju deteta - i vršilac roditeljskog prava i roditelj sa kojim dete ne živi, bez obzira na to da li su zaposleni ili ne.

Koja imovina se deli razvodom braka?

Razvodom braka se deli isključivo imovina koju su supružnici stekli tokom trajanja braka. Sud polazi od pretpostavke da svako od supružnika ima pravo na jednu polovinu imovine, ali ova teza se lako može oboriti, odnosno moguće je dokazati da jedno od bračnih drugova ima više učešća u zajedničkoj imovini od drugog.

I na kraju jedno od najčešće postavljanih pitanja: da li je za razvod braka potreban advokat. Odgovor glasi i da i ne. Ako se razvodite sporazumno i nema spornih pitanja, dokument možete napisati i sami tako što ćete preuzeti obrazac sa interneta. Čak i u ovom slučaju poželjno je da advokat pregleda akt, kako bi vaša prava bila maksimalno zaštićena. Prilikom razvoda braka po tužbi, prisustvo iskusnog advokata vam može uštedeti mnogo stresa i osigurati da ostvarite prava koja vam pripadaju, stoga ga iskreno preporučujemo.